Category Archives: Literary

More News

Ang Pilipinas at politika… sa mata ng OFW

Likha at titik ni Ka Noel Malicdem “Batu- bato sa langit ang tamaan huwag magalit!” Sa mga taong walang magawa kundi ang maghimagsik Sa bayang puro na lang hinanakit at…

Ako, ikaw, tayo… OFW*

Kay sarap pakinggan ang ika’y mangibang bayan Puno ng pag-asa umahon sa kahirapan Bulag sa katotohanan ano man ang kahihinatnan Hirap na mararanasan sa bansang patutunguhan. Ang lumisan sa bayan…

Wikang Filipino sa Bagong Henerasyon

Wikang Filipino: pumaibabaw ka! Ngayon sa kasukdulan ng mga wika Doon sa lahing Filipino ikaw ay punong yaman, Kaakit-akit ang iyong itinanghal na kalayaan habang tatak mo ang kabantugan Sa…

The Old Book

The Old Book by:Reynaldo De la Peña I’m hiding in an old shelve. Muted by my inanimate body But deep inside I’m wandering to every people. They come and pass…