Pissed

Ang hirap umasa sa wala

Ang hirap gumawa ng wala

Sa silong ng kumikinang na kaanyuan

Lungkot at sakit ang naging lunduyan

Suya na sa kabaliwan

Sana’y maabot na ang katapusan

Dahil sa paglisan ng kalungkutan

…..ako’y magdidiwang

..nguni’t?

Hanggang kailan???