Misedukasyon

Napakadamin sa ating bansa na patunggkol sa misedukasyon. Sa aking panunood sa isang film na ginawa ng ibon foundation, isa-isang tinalakay ang mga problemang ito.

Ilan sa mga problemang ito ay ang masyadong pagpapahalaga sa pangalan ng eskwelahan o kung saang eskwelahan nanggaling ang isang estudyante, ito’y kanilang ginagawang batayan kung tatanggapin nila sa trabaho ang isang aplikante. Maaari naming matalino ang isang tao at magaling sa buhay, ngunit hindi pinagkalooban ng pera upang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan.

Isa pa sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa ay kung saan napupunta ang mga pondo para sa mga pampublikong eskwelahan, imbis na gamitin ito sa pagpapa-ayos ng mga sira ng eskwelahan ay kinukurakot, oo nga may mga pinaaayos pero tinitipid naman mga mumurahing materyales lamang ang ginagamit.

At ang isa pang problema ay hindi nabibigyan ng magandang edukasyon ang mga estudyante ng mga pampublikong eskwelahan, dahil nga papasok ulit ditto ang problema sa paggamit ng pondo imbis na ipambili ng mga libro saan napupunta wal tuloy nagagamit ang mga batang magganda at bago o kung hindi man kahit gamit na na libro ngunit maaari pang gamitin muli. Ang mga eskwelahan sa pagdaan ng mga bagyo nagkakaroon ng sira, butas na bubong, basag na bintana, dapat nagagamit ang pondo sa pagpapaayos ng mga ito. Ilan lamang yan sa mga problema na hinaharap n gating bansa sa misedukasyon kung kaya’t kung may pagkakataon tayoung mga tulong ay tumulong tayo. At para sa mga nangungurakot, pinapayuan ko kau na wag niyo nang ipagpatuloy, dahil sarili dinnating bansa ang babagsak dahil sa walang magandang edukasyon ang mga bata, at sinasabi nga na ang mga bata ay ang pag-asa ng bayan.

Jon Pe
FILKOMU A55