Ooops! Teka Muna…

Tulala sa laptop

Blangko naman ang screen at desktop

Relong tumitiktak

Mata’y walang kurap.

Malapit na’ng uwian

O, eh ano naman?

‘Di rin naman mapapahinga

Katawang patda na.

Kung matrabaho sa opisina

Sa tahanan nama’y isang ina

Teka lang… (buntong-hininga)

Pampaluwag ng sistema.